Alacak Senetleri Reeskontu Nedir, Ne Demek

Alacak Senetleri Reeskontu Nedir, Ne Demek

 

Alacak Senetleri Reeskontu Nedir, Ne Demek

Bilanço gününde, senetli alacakların tasarruf değeri ile değerlenmesini sağlamak üzere alacak senetleri için ayrılan reeskont tutarlarının izlenmesinde kullanılan hesap.Hesaplanan reeskont tutarı bu hesaba alacak, 65 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar grubundaki 652 Reeskont Faiz Giderleri hesabına borç yazılır.İzleyen dönemde bu hesap 65 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar grubundaki 642 Faiz Gelirleri hesabına aktarılarak kapatılır.

Facebook Yorumları