Alacaklı Senetleri Nedir

Alacaklı Senetleri Nedir

 

Alacaklı Senetleri

Bir tür kıymetli evraktır. Poliçeler, bonolar ve tahviller bunların başlıcalarıdır. Bir alacaklı senedini taşıyan, o senetle yazılı alacağın ödenmesini senedin borçlusundan isteme hakkına sahiptir.


Facebook Yorumları