Alacaklının Temerrüdü Nedir

Alacaklının Temerrüdü Nedir

 

Alacaklının Temerrüdü

"Direnme" borcun ödenmesinde hukukun uygun bulmadığı bir geckme durumudur. Bu gecikmeye borçlu taraf yol açmışsa "borçlunun temerrüdü", alacaklı taraf yol açmışsa "alacaklının temerrüdü" söz konusu olur.


Facebook Yorumları