Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Alamet-i Farika Nedir, Ne Demek

493

 
Alamet-i Farika Nedir, Ne Demek
Yasal veya hukuki yönden korunan marka veya ismidir.Yetkili mercilerin onayladığı sözcük, sembol veya terimdir.Alamet-i farika satıcının marka ismi ya da  marka işaretini kullanabilmesine ilişkin imtiyaz hakkını korumaktadır.Diğer bir ifadeyle Alamet-i Farika; imal edilen mallar için saptanan işaret, yapımcıların ya da satıcıların mallarını başka mallardan ve rakip firmalardan  ayırmak için kullandıkları marka.Sanayide, küçük sanatlarda, tarımda imal olunan veya ticarette satışa çıkartılan her nevi mala, diğerlerinden ayırabilmek için bu mal ve ambalajı üzerine konan, mal üzerine konmadığı takdirde ambalajlarına yazılan ve bu amaca elverişli bulunan işarettir.Bir işaretin marka olabilmesi için; (1) Üzerine konulduğu eşyanın sanayide, küçük sanatlarda, tarımda imal edilmesi, hazırlanması, üretilmesi ya da ticari eşya olarak satışa çıkarılması (2) O güne kadar tescilli bulunan markalardan ayırıcı bir nitelikte bulunması (3) Satışa çıkartılan eşyanın ya da eşya ambalajının üzerine konabilmesi gibi unsurları taşıması gerekmektedir.