Alış Fiyatı Veya Piyasa Fiyatından Düşük Olanı İle Değerleme Yöntemi Nedir, Ne Demek

Alış Fiyatı Veya Piyasa Fiyatından Düşük Olanı İle Değerleme Yöntemi Nedir, Ne Demek

 

Alış Fiyatı Veya Piyasa Fiyatından Düşük Olanı İle Değerleme Yöntemi Nedir, Ne Demek

Stokların değerlemesinde alış fiyatı veya piyasa fiyatından hangisi düşük ise onunla değerlendirilmesi esasına dayanan yöntem.

Facebook Yorumları