Alternatif Hipotez Nedir, Ne Demek (Alternative Hypothesis)

Alternatif Hipotez Nedir, Ne Demek (Alternative Hypothesis)

Ecopedia'ye Git

A Harfi Bölümüne Git

 

Alternatif Hipotez Nedir, Ne Demek

İki hipotez oluşturularak yapılan hiptez testi sonucunda, hipotezlerden biri kabul diğeri ise reddedilir. Kurulan iki hipotezden birincisi temel hipotez, ikinci hipotez ise alternatif hipotez olarak adlandırılır ve temel hipotezin geçerli olmadığını ifade eder. Alternatif hipotez tek veya çift taraklı oluşturulabilir. Alternatif hipoteze karşıt hipotez adı da verilir.

Muhasebe Türk - www.muhasebeturk.org

Facebook Yorumları