Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Amerikalılar Arası Kalkınma Bankası( INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK-IDB)

311
Abone ol

 
Amerikalılar Arası Kalkınma Bankası ( INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK-IDB)
Bölgesel kalkınma bankası. 1959 yılında, Amerika kıtasındaki devletlerin kalkınma sorunlarına yanıt aramak amacıyla on dokuz Latin Amerika ve Karayip ülkesi ile ABD arasında kurulmuştur. Banka, söz konusu amaç doğrultusunda bölge ülkelerinin sosyal ve ekonomik kalkınma projelerine kaynak sağlamaktadır. Üye sayısı kırk altıya ulaşan Banka çerçevesinde 1992 yılında, sanayi ve tarım kesimlerinin desteklenmesi amacıyla Amerikalılar Arası Yatırım Birliği (IIC) ve Çok Taraflı Yatırım Fonu (MIF) kurulmuştur. 1999 yılınsa ise, Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin kurumsal sorunlarına çözüm getirilmesi amacıyla Kurumsal Strateji Belgesi kabul edilmiş ve bir Gelişme Komitesi oluşturulmuştur,