Amortismanlar Ve Tükenme Payları Nedir, Ne Demek

Amortismanlar Ve Tükenme Payları Nedir, Ne Demek

 

Amortismanlar Ve Tükenme Payları Nedir, Ne Demek

Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile, özel tükenmeye tabi varlıklar için ayrılan amortisman giderleri ile tükenme paylarını kapsayan gider çeşidi.

Facebook Yorumları