Analitik İnceleme Tekniği Nedir, Ne Demek

Analitik İnceleme Tekniği Nedir, Ne Demek

 

Analitik İnceleme Tekniği Nedir, Ne Demek

1. İşletme hesap ve işlemlerinde ortaya çıkması gereken normal sonuçlarda, varsa sapmaların tesbit edilmesi amacıyla, cari yıl hesaplarının aylık veya yıllık olarak randıman, verimlilik, üretim, tüketim, kapasite kullanımı vb. bakımınlarından; önceki yıl hesap ve işlemleriyle, kapasite raporlarındaki sonuçlara, bütçe verileriyle veya sektör ortalamasıyla, teknolojik unsurlar dikkate alınarak oran ve trend analizi gibi istatistik yöntemler uygulanarak sonuçların olması gerekenlerle  karşılaştırılması ve değerlendirilmesi.

2.Finansal tablolarda yer alan verilerin karşılaştırılması ve aralarındaki ilişkilerin araştırılarak gözden geçirilmesi.

Facebook Yorumları