Anapara İpoteği Nedir, Ne Demek

Anapara İpoteği Nedir, Ne Demek

 

Anapara İpoteği Nedir, Ne Demek

Alacak miktarı baştan belli olup uygulanacak faiz ve diğer fer'i hakların da ipotekte gösterildiği ve gayrimenkulün bu borcun fer'ileriyle birlikte tümünden sorumlu olduğu ipotek türüdür.Anapara ipoteğinde; ana para, takip giderleri, gecikme bedeli ve sözleşme bedellerinin tamamı güvence altına alınmıştır.

Facebook Yorumları