Anlaşmaya Dayanan Monopol Nedir, Ne Demek

Anlaşmaya Dayanan Monopol Nedir, Ne Demek

 

Anlaşmaya Dayanan Monopol Nedir, Ne Demek

Satıcıların aralarındaki rekabete son vererek piyasa hakimiyetinin kazandıracağı çıkarları paylaşmalarını tutar.Bu tür monopolün değişik varyantları olabilir.Firmalar kendi tüzel kişiliklerini koruyarak biri veya birkaçı hakkında anlaşma yapmışlarsa, bunlara genellikle kartel denir.Anlaşmış firmalar kendi sermaye ve yönetim bağımsızlıklarını korumayarak tek bir organ halindebirleşebilirler.Bu tip birleşmeler sonunda tröst, konsorsiyum adı verilen firmalar meydana çıkabilir.

Facebook Yorumları