Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Anti-Damping Kısıtlamaları Nedir, Ne Demek

449

 
Anti-Damping Kısıtlamaları Nedir, Ne Demek
Dış ticarette damping yaparak haksız rekabete girişen bu tür ülkelere karşı uygulanan bir kısıtlayıcı dış ticaret politikası aracı.İç piyasasına dampingli mal giren bir ülkede yerli üreticiler bundan zarar görürler.Bu durumda zararlı etkilerden korunmak için dampingle gerçekleştirilen fiyat indirimine eşit ölçüde bir gümrük vergisi koymak veya mevcut vergiler bir miktar artırmak gerekir.Bu şekilde konulan vergiye anti-damping vergisi denir.Ancak bu vergi geçici olarak konulmalıdır.; karşı taraftaki ülke dampingi kaldırımca ithalatçı ülke anti-damping vergisini kaldırmalıdır.1973-79 tarihlerinde GATT çerçevesinde yapılan Tokyo Round görüşmeleri sonucunda bir Anti-Damping Kodu hazırlanmıştır.Buna göre, zarar gören ülke tarafından, damping tutarını aşmak koşulu ile, bir anti-damping vergisi koyma yetkisi tanınmıştır.Nitekim, 1980’lerde ve 1990’larda ülkelerin birbirlerine uyguladıkları anti-damping vergilerinin sayısı oldukça artmıştır.Demek ki, ithalatçı ülkenin yerli firması, kendisinin ürettiği malın ithal olanının dampingli fiyatla gelmesinden zarara uğramaktadır.Ancak yerli firmanın ülkesindeki tüm firmalar özellikle sürekli ve kalıcı dampinge karşı aynı tepkiyi göstermezler.Çünkü ilgili ithal malını girdi olarak kullanan diğer yerli firmalar, girdi maliyetleri azalacağı için büyük olasılıkla dampingden şikayetçi olmayacaklardır.; onların şikayeti anti-damping vergii uygulanması yüzünden girdi maliyetlerinin tekrar yükselmesine olacaktır.Anti-damping kararlarına karşı, Adalet Divanı ve Birinci Derece MAhkemesi’ne başvurabilir.