Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Antrepo Rejimi Nedir, Ne Demek

273

 
Antrepo Rejimi Nedir, Ne Demek
Dış ticarete konu malların gümrük vergisi ve fonlar ödenmeksizin, gümrük idaresinin denetimi altında altrepoda muhafazasına imkan tanıyan bir gümrük rejimi türü.Malların antrepo rejimi altında kalış süresi sınırsızdır.Ancak, gümrük idarelerince gerek görülen hallerde, mallara gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanım tayin edilmesi için bir süre belirlenebilir.Antrepo rejimine tabi tutulan mallar, gümrük antreposuna konuldukları tarihte işletici tarafından kayıtlara geçirilir.Gümrük idareleri tarafından işletilmeyen antrepolardaki tüm malların antrepo kayıtları işletici tarafından tutulur.Antrepo rejimine tabi tutulan mallar, gümrük idarelerinden izin alınmak şartıyla geçici olarak gümrük antreposundan çıkarılabilir.