Arama Giderleri Nedir, Ne Demek

Arama Giderleri Nedir, Ne Demek

 

Arama Giderleri-271 Nedir, Ne Demek

Arama amacıyla yapılan ve bununla ilgili giderlerin izlediği hesap.Maden yatağının işletmeye elverişli olup olmadığının belirlenmesi ve giriş noktalarının saptanması için, işleymeye geçmeden önce yapılan arama giderleri ile petrol araştırması ile ilgili olarak arazinin yerden ve havadan incelenmesiyle ve gerekli işlem, deneyim ve jeolojik bilgi almak amacı ile yapılan sondaj giderleri gibi yapılan harcamalar bu hesapta izlenir.Arama faaliyetlerinin sonucunda üretilebilir cevher rezervi saptanamamışsa yapılan giderler zarar kaydedilir.

Facebook Yorumları