Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Araştırma Ve Geliştirme Giderleri Nedir, Ne Demek

0 42

 
Araştırma Ve Geliştirme Giderleri Nedir, Ne Demek
1. İşletmede yeni ürün ve teknolojiler oluşturulması, mevcutların geliştirilmesi ve benzeri amaçlarla yapılan her türlü harcamalardan aktifleştirilen kısmının izlediği hesap.Maliyet değerleri ile bu hesaba borç kaydedilir.5 yıl içinde eşit taksitlerle itfa edilerek yok edilir.
2. Üretim maliyetinin düşürülmesi, satışların artırılması ve yeni üretim biçim ve teknolojilerinin işletmede uygulanması amacıyla yapılan giderlerden aktifleştirilmeyen araştırma ve geliştirme giderleri ile aktifleştirilmiş olan bu döneme isabet eden itfa paylarının yer aldığı hesap.Bu fonksiyonla ilgili olan ve 7 grupta izlenen giderler 7/A seçeneğinde 751 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı, 7/B seçeneğinde 798 Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı alacağı ile bu hesabın borcuna devredilir.