ARMA Modeli Nedir, Ne Demek

ARMA Modeli Nedir, Ne Demek

Ecopedia'ye Git

A Harfi Bölümüne Git

 

ARMA Modeli Nedir, Ne Demek

Otoregresif hareketli ortalama modelidir. p terimli AR süreci ile q terimli MA sürecinin birleşimi ile oluşan modellerdir. Bu modellerde bir dönemin gözlemi o dönemden önceki belirli sayıda gözlemler ile o dönemdeki hata terimi ve o dönemden önceki belirli sayıdaki hata terimi tarafından açıklanmaktadır. AR ve MA modelleri için geçerli olan durağanlık ve çevrilebilirlik koşulları bu modeller için de geçerlidir.

Facebook Yorumları