Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Artı Değer Nedir, Ne Demek

314

 
Artı Değer Nedir, Ne Demek
Karl Marks tarafından Marksist terminolojiye kazandırılmışsa da bu kavram, Marks’tan önce keşfedilmiştir.Genel olarak, bir mal için gerekli/zorunlu olandan daha fazlasının üretilmesi anlamına gelir.Marks’a göre, kapitalist ekonominin temel düzenleyici unsuru ve dolayısıyla toplumun temelini oluşturan temel öğe canlı emek gücü olduğu için artı değer, bir malın üretilmesinde tol oynayan emeğin meydana getirdiği değer ile bu emeğin ücreti arasındaki farkı ifade eder.Diğer bir deyişle artı-değer, sermaye sahibi kapitalist işverenler tarafından kullanılmak üzere, emek gücünün gerekli/zorunlu ürünün ötesinde, belirli bir ücret ile satın alınarak yaptığı fazla üretimdir.