Aşırı İstihdam Nedir

Aşırı İstihdam Nedir

 

Aşırı İstihdam

Reel ücretlerin düşük olması nedeniyle emek piyasasında işçi talebinin enflasyonist baskı uyandıracak kadar genişlediği bir durumdur. Aşırı istihdam, gelişmiş sanayi ülkelerinde karşılaşılan bir dengesizliktir. Ekonomide büyümenin hızlandığı ve emek talebinin emek arzını aştığı konjonktürlere has bir durumdur.


Facebook Yorumları