Aşırı Yatırım Nedir

Aşırı Yatırım Nedir

 

Aşırı Yatırım

Makro dengenin zorunlu tasarrufla bozulduğu hallerde karşilaşilır. Devlet kuruluşlarına ait iktisadi ve sosyal harcamaların emisyonla karşilanması, vergi politikasının özel sektör tüketimini daraltıcı baskı yapması, firmaların öz kaynak ölçüsüzlüklerine sürüklenmeleri veya bankacılık sisteminin yetersizliği yüzünden doğal faiz ile piyasa faizi arasında fark belirmesi yatırım hacmi ile iradi tasarruf miktarı arasındaki eşitliği bozabilir.


Facebook Yorumları