Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Astarya Nedir, Ne Demek

433

 
Astarya Nedir, Ne Demek
‘Starya’ da denir.Dış ticarete konu olan malın gemiye yüklenmesinin veya gemiden boşaltılmasının kaç gün, saat ve dakika içinde yapılacağını gösteren azami süre.Tespit edilen zaman, navluna dahil olduğu için ayrıca bir ücret alınmaz.Astarya Hazırlık Mektubu (“Notice of Readiness”) ile belirlenir.Bu yüzden hazırlık mektubunda veriliş, alınış, kabul ediliş tarih ve saatinin yazılı olarak belirtilip, kanıtlanması çok önemlidir.Astarya saptanırken, bulunan günlerin yanına “Weather Working Days” ibaresi konularak, hava şartlarının hem yükleme hem de boşaltma üzerindeki olumsuz etkisi giderilmiş olur.Bunu yanında SHEX (Sunday Holiday Excepted) veya FHEX (Friday Holiday Excepted) ibareleri ile astarya günlerine sayılamayacağı ifade edilerek sürastaryaya sokulabilir ama bu, taşıma firması için riskli olabilir.