Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Asya Tipi Üretim Tarzı Nedir, Ne Demek

488
Abone ol

 
Asya Tipi Üretim Tarzı Nedir, Ne Demek
Bu terimi Karl Marx, ilk olarak Tribune’de yayımladığı bir makale dizisinde, Çin ve Hindistan’ın ekonomik durumlarını incelerken kullanmıştır.Yazara göre, Asya Tipi Üretim Tarzı’na daha çok iş bölümü olduköa ilerlemiş ve kendi kendine yeter duruma gelmiş ekonomşlerde rastlanmaktadır.Bu ülkelerde ihtisaslaşma gelişirken artı değer çoğalmakta, gereken ürünün üretimden artı ürün üretimine geçilmekte ve kendi kendine yeterlik şartları ötesinde fazla mal üretilmektedir.Asya Tipi Üretim Tarzı’nın diğer bir özelliği, bu üretim biçiminin söz konusu olduğu ülkelerde kamu hizmetlerini yöneten ve kamu yatırımlarını gerçekleştiren bir otoriter devlet sisteminin varlığıdır.Köylerin dağınık olduğu bu ülkelerde devletin kamu işlerini yürütmek için toprak mülkiyetini elinde tutmasına ihtiyaç vardır.Böyle bir toplumda sınıflaşma eğilimi zayıflar.Sadece devleti temsil eden din adamları, askerler, “ulema” ve memurlar halk karşısında ayrı ayrıcalıklı gruplar halindedirler.Devlet, kamu hizmetlerini yürütmek ve dayandığı teşkilatı beslemek için kağalı köy ekonomisinin yarattığı artı değeri vergi yoluyla kendine alır; ayrıca yağma, haraç yolu ile dış alemden gelir sağlar.Asya Tipi Üretim Tarzı zamanla belirli bir dinanizm kazanabilir.Önce büyük şehirler oluşmaya başlar; şehirleşme, toplumdaki üretim güçlerini geliştirir ve ticaret gibi faaliyet kolları canlanır.Ticari sermaye birikimi hızlanır.Tacirler, devleti temsil eden sınıfın yanında ödenm kazanan yeni bir zümre durumuna geçerler.Ekonomide artı değer yaratan üretim faktörü toprak olduğundan, ayrıca bu faktör rant geliri de getirdiğinden, devlete ait toprak işgale başlanır.Asya Tipi Üretim Tarzı’na bağlı ekonomiler Batı kapitalist medeniyeti ile ilişkiye geçince devlet, kamu hizmetlerinde reform yapmaya ve bu yoldan Batı kapitalizminin gelişmesine ayak uydurmaya çalışır: Bir çeşit devletçilik doğar.Devlet, iktisadi faaliyetleri bir yandan kendi yürütürken öte yandan yeni beliren kapitalist sınıf, devlet ekonomisinin yanında gelişmeye başlar.Her iki sektör karma bir düzende paralel faaliyet gösterir.Özel sektör, başlıca kazancını devletle yaptığı işlerden elde eder.
Muhasebe Türk – www.muhasebeturk.org