ATR Belgesi Nedir, Ne Demek

ATR Belgesi Nedir, Ne Demek

 

ATR Belgesi Nedir, Ne Demek

Türkiye'den AB üyesi bir ülkeye yapılacak ihracatta ve AB üyesi bir ülkeden Türkiye'ye yapılacak sanayi malı ihracatında ortaklık ilişkisi çerçevesinde tanınan gümrük indirimleri, vb. tavizli rejimden yararlanabilmek için kullanılan bir serbest dolaşım belgesi.İhracatçı tarafından Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (veya İstanbul, Ankara ve İzmir illeri için sadece Ticaret Odası'ndan) alınıp doldurularak önce Ticaret ve Sanayi Odası'na, sonra çıkış gümrük idaresine onaylatılır.Bir Türk ihracatçısı tarafından AT Belgesi doldurulurken, belge üzerinde yazılı malın veya bu malın üzerinde kullanılacak ithal girdilerin tüm vergilerinin (Gümrük Vergisi + Toplu Konut Fonu + Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu + vb.) bu malın üçüncü ülkelerden ithalatı sırasında veya ihraç edileceği bir AB ülkesine ihracatı sırasında ödenmiş olması gerekir.

Muhasebe Türk - www.muhasebeturk.org

Facebook Yorumları