Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Nedir, Ne Demek

111

 
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Nedir, Ne Demek
Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları hazırlık ve çalışmalarda iç koordinasyon ve uyumun plan ve programlara uygun olarak yönlendirilmesini ve yönetilmesini sağlamak üzere 4 Temmuz 2000 tarihinde kurulmuştur.Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin Dördüncü Maddesi uyarınca Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin Görevleri şunlardır: Genel Sekreterlik; Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde Dışişleri Bakanlığınca yürütülen dış ilişkilerin koordinasyonu ve katılım müzakereleri dahil tüm dış temas ve müzakereler çerçevesinde aşağıda belirtilen görevleri yürütür: a)Avrupa Birliği müktesebtının üstlenilmesi amacıyla Genel Sekreterlik tarafından, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile işbirliği halinde hazırlanacak Ulusal Program çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülecek iç uyum çalışmalarında plan ve programlara uygun olarak koordinasyonu sağlamak b)Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanması amacıyla oluşturulacak kurul ve komitelerin sekretarya hizmetlerini yürütmek ve alınan kurul ve komiteler tarafından alınan kararların uygulanmasını yönlendirmek c)Hükümetin ve oluşturulacak kurul ve komitelerin kararları doğrultusunda gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak d)Görev alanına giren konularda sözleşme ile yurt içi veya yurt dışına gerçek ve tüzel kişilere araştırma, etüt ve tercüme işlerini yaptırmak e)Yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetlere ilişkin olarak tebliğ, genelge ve benzeri düzenleyici işlemleri Başbakanlık vasıtasıyla yapmak.
Muhasebe Türk – www.muhasebeturk.org