Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Avrupa Birliği Nedir, Ne Demek

125
Abone ol

 
Avrupa Birliği Nedir, Ne Demek
Avrupa Kömür Çelik Birliği, Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu’nun birleşmesi ile oluşan Avrupa Topluluğu’nu 1991 yılından sonra aldığı yeni biçim ve yeni adla oluşturduğu iktisadi birleşme.Avrupa Topluluğu ülkelerin aralarında imzladıkları bir antlaşma ile Topluluk, Birlik durumuna getirilmiştir.9-10 Aralık 199 tarihinde Hollanda’nın Maastricht kentinde yapılan Avrupa Topluluğu Konsey toplantısında Topluluğu yeniden biçimlendirecek bir antlaşma yapılmasına karar verilmiş ve 10 Aralık’ta “Avrupa Birliği Antlaşması” imzalanmıştır.Roma Antlaşması ve Tek Senet’ten sonra AT’nin üçüncü anayasası niteliğindeki antlaşma, Avrupa’daki bütünleşmeyi Topluluk’tan Birlik’e dönüştürülürken amaçlarda, işleyişte ve üyelerde değişiklik yapılmasını öngörmüştür.Bu çerçevede 3 Mart 1994 Brüksel Zirvesi’nde Birlik’in genişlemesi kararı alınmış, 25 Haziran 1994 Korfu Zirvesi’nde Finlandiya, İsveç, Avusturya ve Norveç ile “Katılma Anlaşması” imzalanmıştır.1 Ocak 1995 tarihinden geçerli üyelikler için Norveç Referandumunun olumsuz sonuçlanması ile Avrupa Birliği’nin dördüncü genişlemesi diğer üç ülke ile gerçekleşmiştir.Birlik Antlaşması çerçevesinde öngörülen değişiklikler, 1997’de imzalanıp 1 Mayıs 1999 tarihinde yürürlüğe giren ve Birliğin dördüncü anayasası niteliği bulunan Amsterdam Antlaşması ile düzenlenmiştir.Avrupa Birliği’nin üç temeli bulunmaktadır.Maastricht Antlaşması ile belirlenen bu temellerin birincisi Topluluk boyutudur ve Birlik vatandaşlığı, ortak politikalar ile Ekonomik ve Parasal Birlik konularını kapsar.İkinci temel, Ortak Dış ve Güvenlik Politikası’dır.Üçüncü temel ise adalet ve iç işlerinde işbirliğidir.Uluslararası faaliyetlerde Birlik’in üye devletler yerine davranabileceğini öngören Birlik Antlaşması’na dayanarak, AB, 1994 yılında Rusya ile “Ekonomik İşbirliği Antlaşması” imzalamış, uluslararası örgütlerde Birlik üyeleri tek temsilci ile temsil edilir olmuştur.Topluluk biçimini sürdürdüğü döneme göre Avrupa Birliği’nin amaçlarında hem genişleme hem de derinleşme olmuştur.Buna göre, 1990 yılında belirlenmiş olan “Ekonomik-Parasal Birlik rogramı” yürürlüğe konmuştur.Program, tamamlanan ortak ve tek pazar koşullarının iyi işleyebilmesi ve bütünleşmesinin daha başarılı gelişmesi için alınacak önlemleri belirlemektedir.Buna göre; 1994 yılında faaliyetlerine başlayan ve üye ülke merkez bankaları arasında işbirliğini artırmayı amalayan Avrupa Para Enstitüsü’nün (IME) yerine, 1998 yılında Avrupa Merkez Bankası oluşturulmuştur.Yine aynı süre içerisinde ulusal paralar ECU’ye dönüştürülerek, ekonomi politikalarında ve dış politika uygulamalarında tam uyum gerçekleşmiş ve 1 Ocak 1999 tarihinden itibaren de döviz kurlarının tespiti, Merkez Bankası’nın kurulmaı ve tek paranın (EURO) yürürlüğe girmesi sağlanmıştır.Ortak tarım politikası ile ekonomik ve sosyal uyumun sağlanması, birincil amaç kategorisi içindedir.İkinci kategoriyi, üyelik başvurusunda bulunan devletlere karşı uygulanacak “üyelik-öncesi stratejileri” oluşturmaktadır.Son kategori ise AB!nin yeni mali çerçevesini konu edinmektedir.1992 yılında Tek Pazar oluşumunun tamamlandığı Avrupa Birliği’nde, kuruluşundan itibaren üye ülke politikalarının uyumlaştırılmasından ortaklaştırılmasına foğru bir ilerleme olmuştur.Avrupa Birliği üyeleri: Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg kurucu ülkelerdir.Diğer üye ülkeler şunlardır: İngiltere, Danimarka, İrlanda (1973), Yunanistan (1981), spanya, Portekiz (1986), Avusturya, Finlandiya, İsveç (1995), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Macaristan, Polonya, Malta, Letonya, Estonya, Litvanya, Çek Cumhuriyeti Slovenya (2004), Romanya, Bulgaristan (2007).
Muhasebe Türk – www.muhasebeturk.org