Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Avrupa Birliği Yeni Kimyasallar Politikası Nedir, Ne Demek

151

 
Avrupa Birliği Yeni Kimyasallar Politikası Nedir, Ne Demek
Son yirmi yılda AB’de gerçekleştirilen en büyük sistem değişikliğini oluşturan REACH Sistemi kimyasallar alanında AB’nin iç pazarının yanı sıra Avrupa Ekonomik Alanına (AEA) üye EFTA ülkeleri (Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn) tarafından da  REACH mevzuatının benimsenmesi ile tüm Avrupa Ekonomik Alanında kimyasalların yönetimini düzenleyecek politikadır.Avrupa Birliği Yeni Kimyasallar Politikasını teşkil eden REACH Sisteminin aşamalı bir şekilde uygulamasını öngören 1907/2006 sayılı REACH Yönetmeliği 1 Haziran 2007 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.REACH uygulamalarından doğabilecek muhtemel pazara giriş engelleri ile karşılaşılmamasını veya maruz kalınan engellerin zamanında ve etkin bir şekilde bertaraf edilebilmesini teminen KOBİ’ler başta olmak üzere ilgili tüm firmaların gerekli bilgileri edinmeleri büyük önem arz etmektedir.
Muhasebe Türk – www.muhasebeturk.org