Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Avrupa Ekonomik Topluluğu Nedir, Ne Demek

130

 
Avrupa Ekonomik Topluluğu Nedir, Ne Demek
25 Mart 1957’de Fransa, F. Almanya, İtalya, Hollanda, Belçika ve Luxemburg’un imzaladığı ve 1 Ocak 1959’da yürürlüğe giren Roma Anlaşması ile kurulan bir gümrük birliği AET kısa adıyla da anılır.Topluluğun üye sayısı 1973’de İngiltere, İrlanda ve Danimarka’nın katılmalarıyla dokuza, 1981’de Yunanistan’ın 1986’da spanya ve Portekiz’in tam üye olmalarıyla da çıkmıştır.Roma Anlaşması’na göre Topluluğun hedefi, ortak bir pazarın kurulması ile üye ülkelerin iktisat politikalarının zaman içerisinde birbirlerine yaklaştırılması suretiyle Topluluğun bütünü içinde ekonomik faaliyetlerin en etkin bir biçimde gerçekleştirilmesi, yaşama standartlarının hızla yükseltilmesi ve üyeler arasında sıkı işbirliğidir.Bu hedefe ulaşmak için Roma Anlaşması’nda özgörülen faaliyetler ise ana hatlarıyla şunlardır: a)üye ülkeler arasında malların, işgücünün ve sermayenin herhangi bir sınırlamaya karşılaşmaksızın serbestçe dolaşımını sağlamak b)para, maliye ve kambiyo alanlarında ortak bir politika saptamak c) tarımda üye ülkeler arasında ortak bir politika belirlemek d) topluluk dışı ülkelere ortak bir gümrük tarifesi uygulamak e) ulaşım, enerji vb. alanlarda ortak bir tutum saptamak f) üye ülkelerin yasal mevzuatlarını birbirleriyle uyumlu duruma getirmek.Türkiye, Topluluğa ortak üye statüsüyle dahildir.Tam üyelik başvurusunu yapmış bulunmaktadır.