Avrupa Patent Ofisi Nedir, Ne Demek

Avrupa Patent Ofisi Nedir, Ne Demek

 

Avrupa Patent Ofisi Nedir, Ne Demek

Merkezi Münih'te bulunan Avrupa Patent Ofisi'nin başlıca görevi, Avrupa düzeyinde tek tip patent uygulamasının sağlanması amacıyla, Avrupa Patent Konvansiyonu'nu imzalayan tüm ülkelerde patent çıkarılması ve korunması için gerekli yöntemleri uyumlaştırmaktır.Bir AB olmamasına rağmen, Avrupa Patent Ofisi'nin verdiği patentler, 1975 yılında dokuz AT ülkesinin kabul ettikleri Avrupa Patent Konvansiyonu ile birlikte Ortak Pazar için geçerli sayılmıştır.Kuruma yapılacak tek bir başvuru, bir patentin Konvansiyon'a taraf 24 ülkede geçerli sayılması için yeterli olmaktadır.

Muhasebe Türk - www.muhasebeturk.org

Facebook Yorumları