Ayırma Prensibi Nedir

Ayırma Prensibi Nedir

 

Ayırma Prensibi

Vergi yasalarına göre vergilendirilen çeşitli gelir unsurları vardır. Ayırma prensibi, temelde, söz konusu unsurların gelir olarak tutarları aynı olsa bile, sahipleri açısından farklı ekonomik iktidar ve vergi ödeme gücü ifade ettiği düşüncesine dayanmaktadır. buna göre, vergilendirmede iktidar prensibinin gerçekleştirilbilmesi için gelirin miktarı kadar kaynağının da önemi vardır.


Facebook Yorumları