Aylık Ortalamalar Metodu Nedir

Aylık Ortalamalar Metodu Nedir

 

Aylık Ortalamalar Metodu

Yıllık toplamlar şeklinde verilmiş zaman serilerinin aylık olarak belirtilmesinde ve yıldan yıla aylık değişmelerinin trend denklemleri yoluyla ifade edilmesinde başvurulan metoda "aylık ortalamalar metodu" denir.


Facebook Yorumları