Azalan Bakiyeler Yöntemi Nedir, Ne Demek

Azalan Bakiyeler Yöntemi Nedir, Ne Demek

 

Azalan Bakiyeler Yöntemi Nedir, Ne Demek

1. Duran varlıkların kullanılma dönemlerinin ilk yıllarında daha fazla ve son yıllarında ise daha az amortisman ayrılması esasına dayanan amortisman yöntemi.

2. Yıllık amortisman oranı olarak, doğrusal amortisman yöntemi uygulandığında bulunacak oranın iki katının kullanıldığı yöntem.

Facebook Yorumları