Azalan Verimler Yasası Nedir, Ne Demek

Azalan Verimler Yasası Nedir, Ne Demek

 

Azalan Verimler Yasası Nedir, Ne Demek

Üretim faktörlerinden sadece birinin miktarının değiştirilip ötekilerin sabit tutulduğu durumda firmanın toplam üretiminde meydana gelecek değişmeyi açıklamaya yönelik yasadır.Sözkonusu yasaya göre, eğer belirli zaman dönemi içinde gerçekleştirilen üretimde kullanılan faktörlerden birinin miktarı arttırılırsa (öteki faktörlerin miktarlarında bir değişme olmamak koşulu ile) toplam üretimde artış görülür; ancak belirli bir noktadan sonra artış gittikçe azalır.

Facebook Yorumları