Azgelişmiş Ülkeler Nedir

Azgelişmiş Ülkeler Nedir


Azgelişmiş Ülkeler

Azgelişmiş ülkeler, literatürde geri kalmış kalkınan, gelişmekte olan ya da genel olarak üçüncü dünya ülkeleri gibi değişik terimlerle ifade edilir.

Facebook Yorumları