Bağlayıcı Tarife Bilgisi Nedir, Ne Demek

Bağlayıcı Tarife Bilgisi Nedir, Ne Demek

 

Bağlayıcı Tarife Bilgisi Nedir, Ne Demek

Dış ticaretçilerin veya bunların gümrükte temsilcisi olan gümrük müşavirlerinin a)İthalat ya da ihracat vergilerinin belirlenmesi, b)Tarım politikası kapsamında ihracat vergi iadeleri ile ithalata ya da ihracata verilen diğer bütün ödemelerin hesaplanması c)Belgelerin, söz konusu tarife veya menşe bilgisine istinaden verilmiş olması koşuluyla, eşyaya ait gümrük beyannamesinin tescili için gümrük işlemlerinin yürütülmesi sırasında verilen ithalat, ihracat ya da ön izin belgesinin kullanımı amaçlarına istinaden yazılı bilgi talebi karşılığında, gümrük müsteşarlığının veya onun yetkilendirdiği gümrük idaresinin sadece eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonu konusunda ve yalnızca bilginin verildiği tarihten sonra tamamlanacak gümrük işlemlerine konu olan eşya için ücretsiz olarak verdiği bilgi.Talep sahibi, beyan edilecek eşya ile verilen bilgide tanımlanan eşya arasında her bakımdan uygunluk bulunduğunu kanıtlamak zorundadır.Bağlayıcı tarife bilgisi veriliş tarihinden itibaren altı yıl geçerlidir.Talep edenin verdiği yanlış veya eksik bilgiye dayanan bağlayıcı bilgi iptal edilir.Bağlayıcı tarife bilgisi aşağıdaki durumlarda geçerliliğini kaybeder: a)Türk Gümrük Tarife Cetvelinde değişiklik yapılması ve verilen bilginin söz konusu değişiklikle getirilen hükümlere uymaması b)Dünya Gümrük Örgütünün uymakla yükümlü bulunduğumuz nomanlatür, izahname, tarife pozisyonlarına ilişkin kararlarındaki bir değişikliğe uyulmaması c)Bağlayıcı tarife bilgisinin iptal edildiğinin veya değiştirildiğinin bilgi verilen kişiye tebliğ edilmesi.

Facebook Yorumları