Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Nedir, Ne Demek

344

 
Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Nedir, Ne Demek
Bağlı menkul kıymetlerin; borsa veya piyasa değerlerinde önemli ölçüde ya da sürekli olarak değer azalması olduğu tesbit edildiğinde, ortaya çıkacak zararların karşılanması amacıyla ayrılması gereken karşılıkların izlendiği hesap.Değer azalışları için azalışın tamamını karşılayacak olan tutar bu hesaba alacak 65 Diğer Faaliyetlerden Olağan  Gider Ve Zararlar grubunda yer alan 654 Karşılık Giderleri hesabına borç kaydedilir.Kendisine karşılık ayrılmış olan menkul kıymet elden çıkarıldığında veya değer düşüklüğünün gerçekleşmemesi halinde bu hesaba borç kaydedilerek, karşılık tutarı 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabına aktarılarak kapatılır.