Bağlı Menkul Kıymetler Nedir, Ne Demek

Bağlı Menkul Kıymetler Nedir, Ne Demek

 

Bağlı Menkul Kıymetler Nedir, Ne Demek

İştiraklerdeki sermaye payları hesabında aranan asgari yüzdeleri taşımadığı için iştirakler hesabında izlenemeyen, ancak uzun vadede elde tutulması amaçlanan hisse senetleri ile hisse senetleri dışında kalan ve uzun vadeli amaçlarla veya yasal zorunluluklarla veya paraya dönüşme niteliği kaybolduğu için elde tutulan menkul kıymetlerin izlendiği hesap.Bu menkul kıymetler elde edildiğinde veya bu gruba devredilmesi gerektiğinde 240 Bağlı Menkul Kıymetler hesabına borç, elden çıkarıldığında bu hesaba alacak kaydedilir.

Facebook Yorumları