Bağlı Muamele Yoluyla Yapılacak İhracat Nedir, Ne Demek

Bağlı Muamele Yoluyla Yapılacak İhracat Nedir, Ne Demek

 

Bağlı Muamele Yoluyla Yapılacak İhracat Nedir, Ne Demek

İhraç edilen malın tümüne veya bir bölümüne karşılık mal alındığı bir ticaret şeklidir.Bağlı muamele veya takas talepleri, yabancı firma veya firmalar ile yapılan bağlı muamele veya takas anlaşması ve Bağlı Muamele veya Takas Başvuru Formundan altı nüsha eklenmek suretiyle bir müracaat yazısı ile birlikte üye olunan veya bulunan bölgedeki ihracatçı birliklerine yapılır.Bağlı muamele veya takas anlaşmasının; ithal ve ihraç edilecek malların cinsi, standardı, kalitesi, teslim şekli, teslim yeri, birim ithal ve ihraç fiyatları, değer tutarları ve  anlaşmanın geçerlilik süresini içermesi gereklidir.

Facebook Yorumları