Banka Bonoları Nedir, Ne Demek

Banka Bonoları Nedir, Ne Demek

 

Banka Bonoları Nedir, Ne Demek

Bankaların borçlu sıfatıyla düzenleyip, Sermaye Piyasası Kurulunca kayda alınması müteakip ihraç ettiği emre veya hamiline yazılı kıymetli evrak.

Facebook Yorumları