Basel 1 ve 2 Nedir, Ne Demek

Basel 1 ve 2 Nedir, Ne Demek

 

Basel 1 ve 2 Nedir, Ne Demek

İsviçre'nin Basel kentinde yerleşik Bank For İnternational Settlements-BS bünyesinde faaliyet gösteren takas bankın koordinatörlüğünde oluşturulan ve G10 diye adlandırılan gelişmiş ülkelerin bankacılık denetim otoriteleri ve merkez bankaları yetkililerinin bir araya gelerek oluşturdukları ve 1988 yılında uluslararası standart haline getirilmesini önerdikleri sermaye uzlaşılarının adı.BIS, ülkelerin merkez bankalarının biraraya gelerek oluşturdukları uluslararası bir kuruluştur.Bankaların dünya çapında ortak standartlarda çalışmasını sağlamak üzere, 1974 yılında BIS bünyesinde "Basel Komitesi" oluşturulmuştur.Basel Komitesi tarafından 1988'de yayınlanan "Basel-I Standartları" ile bankaların uymaları gereken çalışma kriterleri belirlenmiş ve bankaların krizlere karşı dayanıklılığını artırmak üzere, banka sermayelerinin, riskli aktiflere oranının yüzde 8'den az olmayacağını ifade eden sermaye yeterlilik rasyosu geliştirilmiştir.Zamanla mali piyasaların, daha da gelişmesi ve işlemlerin karmaşıklaşması sonucu, Basel-I kriterlerinin yetersiz kalındığı görülmüş ve yeni standartlar için çalışma başlatılmıştır.Böylece "Basel-II Standartları" ortaya çıkmıştır.Basel II diye adlandırılan ve bankacılığı daha sıkı disiplin altına almayı amaçlayan düzenlemeler, Türkiye için 2008 başından itibaren uluslararası piyasalarda uygulanmaya başlayacaktır.Basel-II'de üç temel amaç vardır.Bunlar; 1)Bankaların riskini daha iyi ölçmek ve bunu asgari sermaye ile ilişkilendirmek 2)İç ve dış denetimi güçlendirmek 3)Şeffaf ve uluslararası muhasebe kurallarına uygun bilançolar yoluyla piyasa disiplinini sağlamak.Yapılan düzenlemeler ilk bakışta bankacılığı ilgilendiriyor gibi görünmekle birlikte firmalarda bundan payını alacaktır.İyi firmalar, bankalardan daha düşük maliyetli fon kullanma olanağı bulabilirken, riskli firmalar ise kredi almakta zorlanacak ya da fon kullanma maliyetleri yükselecektir.

Facebook Yorumları