Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Başlangıç İndirimli Amortisman Yöntemi Nedir, Ne Demek

63

 
Başlangıç İndirimli Amortisman Yöntemi Nedir, Ne Demek
1. Sabit varlığın işletmenin aktifine girdiği ilk yıl yüksek oranda amortismana tabi tutulması ve bundan sonraki yıllarda kalan net defter değerinin eşit paylarla amortismana aktarılması esasına dayanan amortisman yöntemi.
2. Sabit varlığın ilk hizmet yılında büyük değer kaybına uğrayacağı varsayımından hareketle ilk yıl için, uygulanan yönteme göre hesaplanan amortisman tutarına ek olarak ayrıca özel amortisman eklenmesi şeklinde uygulanan amortisman yöntemi.