Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Değiştirilmiş İç Verim Oranı IRR Nedir, Ne Demek

422

 
Değiştirilmiş İç Verim Oranı IRR Nedir, Ne Demek
Nakit akımlarının sermaye maliyeti üzerinden bileşik faiz esasına göre hesaplanan projenin ömrü sonundaki birikimli değerinin (terminal value) bugünkü değerini, projenin maliyetinin bugünkü değerine eşitleyen iskonto oranıdır.