Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Dış Ödemeler Fazlası Nedir, Ne Demek

345

 
Dış Ödemeler Fazlası Nedir, Ne Demek
Ödemeler bilançosu kalemelerinin alacaklar toplamının borçlar toplamından fazla olması durumudur.Üç yöntem ile ölçülebilir: Temel denge, net likidite dengesi ve resmi rezervler dengesi.Temel denge, cari hesaplar ile uzun süreli sermaye hesabı dengesini; net likidite dengesi, temel denge kalemleriyle kısa süreli özel likit olmayan sermaye dengesini ve resmi rezervler dengesi ise kısa dönemli özel likit sermaye dengesini içerir.