Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

F Cetveli Nedir

104

 
F Cetveli Nedir, Ne Demek
1050 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu’nun 37. maddesi ile, ”Bütçenin (Z) cetveline dahil hizmetler  için maliye bütçesinde  (Yedek Ödenek) adıyla bir bölüm bulunur.” Bu bölüme konulacak ödenekten bakanlıklar tarafından istenecek miktarlar Maliye bakanlığının izniyle ilgili tertiplereaktarılabilir” hükmü getirilmiştir. Bu madde, bütçeye belli amaçlar için konulan ödeneklerden ayrı olarak, Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nın ödenek cetveline ”Yedek Ödenek” adıyla bir bölüm açmasını ve bu bölüme konacak ödenekten, bütçeye eklenecek (Z) cetvelinde gösterilen hizmetler için, bakanlıkların talepleri üzerine, Maliye bakanlığının onayı ile aktarma yapılmasını öngörmektedir.