Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Finansal Tablolar Denetimi Nedir, Ne Demek

92

 
Finansal Tablolar Denetimi Nedir, Ne Demek
1. Finansal tabloların bir bütün olarak saptanmış ölçütlere uyum içinde ulunup bulunmadıklarını araştıran denetim.
2. Bir işletmeye ait mali tabloların, ait oldukları işletmenin mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını doğru ve dürüst, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve yasal hükümlere uygun olarak yansıtıp yansıtmadığı hakkında bir kanaate ulaşmak.