Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Finansman Bonoları Nedir

209

Finansman Bonoları Nedir, Ne Demek
Finansman bonosu, anonim ortaklarının kısa vadeli finansman ihtiyacını karşılamak üzere SPK kaydına alınmak suretiyle, halka arzedilerek veya halka arzedilmeksizin ihraç edilerek sattıkları emre veya hamiline yazılı menkul kıymet niteliğindeki kıymetli evraktır.