Fısher Denklemi Nedir

Fısher Denklemi Nedir

 

Fısher Denklemi Nedir, Ne Demek

Modern para teoricilerinden Amerikalı neoklasik iktisatçı Irving Fisher tarafından 1911'de ortaya atılmıştır. Fisher, zaman içinde paranın değerinde meydana gelen değişmelerin nedenlerini, miktar teorisi yaklaşımından hareket ederek açıklamıştır. Para miktarındaki artışlar paranın değerinin düşmesine ve fiyatlar genel seviyesinin yükselmesine neden olmaktadır. Fisher Denkleminde, bankaların para yaratmasının da fiyat genel seviyesinietkileyeceği gösterilmektedir.

Facebook Yorumları