Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Gayri Sıhhi Müesseseler Nedir

118

 
Gayri Sıhhi Müesseseler Nedir, Ne Demek
Civarında ikamet eden halkın sıhhat ve istirahatını ihlal eden müesseseler ve atölyeler resmi müsaade alınmaksınız açılamaz. Bunlar 1593 sayılı Umumi hıfzıssıhha kanununda 3 sınıfa ayrılmıştır.
Birinci Sınıf: Hususi meskenlerden mutlaka uzak bulundurulması gerekenler.
İkinci Sınıf: Hususi meskenlerden behemehal uzaklaştırılması icap etmemekle beraber müsaade verilmezden evvel civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatları üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibari ile bir mazarrat yapamayacağına kanaat getirilmesi için tahkikat yapılması gereken müesseseler.
Üçüncü Sınıf: Meskenlerin yanbında bulunabilmekle beraber yalnız sıhhi nezarete tabi tutulması gereken müesseseler. (1583 Md 268,269)