Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Gümrükçe Onaylanmış İşlem Nedir

140

 
Gümrükçe Onaylanmış İşlem Nedir, Ne Demek
Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen bir ithal malın, a-Bir gümrük rejimine tabi tutulması, b-Bir serbest bölgeye girmesi, c-Türkiye Gümrük Bölgesi dışına yeniden ihracı, d-İmhası veya gümrüğe terk edilmesi işlemlerinden biri veya bir kaçı. Niteliğine, miktarına, menşe ine, yükleme veya varış ülkesine bakılmaksızın, bir ithal mal belirlenmiş şartlar altında her zaman gümrükçe onaylanmış işlemlerden birine tabi tutulabilir.