Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Haciz Tutanağı Nedir, Ne Demek

311

 
Haciz Tutanağı Nedir, Ne Demek
Bir malın haczedilmesi durumunda tutulan, alacaklı ve borçlunun adlarını, isim ve ünvanlarını alacağın alacağın miktarını, haczin konuluş anını, haczedilen malların miktar ve değerini ve varsa üçüncü kişilerin istihkak iddialarını içeren ve icra müdürü tarafından düzenlenen belge.