Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Hariçte İşleme Rejimi Nedir

220
Abone ol

 
Hariçte İşleme Rejimi Nedir, Ne Demek
Serbest dolaşımdaki yarı mamul ve nihai mamul malların az veya çok işçilik gördürülmek, eritilerek şekli değiştirilmek, ambalajlanmak veya diğer katma değer kazandırıcı işlemler gibi hariçte işleme faaliyetlerine tabi tutulmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden yurt dışına geçici olarak gönderilmesine ve ilgili hariçte işleme faaliyetleri sonucunda elde edilen ürünlerin ithal vergilerinden tam veya kısmı muafiyet suretiyle yeniden serbest dolaşıma girişine ilişkin hükümlerin uygulandığı bir gümrük rejimidir.