Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

İktisadi İnsan Nedir

184

 
İktisadi İnsan Nedir, Ne Demek
İktisatçıların düşüncesinde oluşmuş hayali bir insandır. Bu düşünce insan davranışlarını yönlendiren temel faktörün, kişisel çıkarlar olduğunu kabul eder. Diğer bir değişle, insanlar daima kişisel çıkarları peşinde koşarlar. Kişisel çıkarlarını gerçekleştirmeye çalışan insanlarda rasyonel hareket etmek zorundadırlar. Ekonomik insan düşüncesinin ilk kez ne zaman ortaya atıldığı bilinmemektedir. Fizyokratlar ve Qesnay bu konuda katkıda bulunmuşlardır. Adam Smith’in ve öteki ingiliz klasiklerinin zamanında geleneksel olarak tanımlandı.